Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Swiatyni (2007 Zajac), book

From 4 Enoch: The Online Encyclopedia of Second Temple Judaism
Jump to: navigation, search

Potop w tradycji biblijnej oraz literaturze judaizmu okresu Drugiej Swiatyni <Polish> = The Flood in the Biblical Tradition and in the Jewish Literature of the Second Temple Period (2007) is a book by Ewa Zajac.

Abstract

Editions and translations

Published in Lublin, Poland: Wydawn. KUL, 2007.

Contents

External links

  • [ Google Books]